Eläkeläisten ohjattu tutustuminen lähiliikuntapaikan välineisiin