Turvallisuuskävely asuinympäristössä

Tutustukaa asuinympäristöön vaarapaikkoja ennakoiden ja muutostarpeita kartoittaen. Minne tarvitaan lisää levähdyspenkkejä? Vaikeuttavatko reunakivetykset apuvälineiden kanssa liikkumista? Yhteiselle kävelylle voi kutsua päättäjiä mukaan, jolloin viesti iäkkäiltä menee suoraan toimenpiteistä vastaaville henkilöille.

Arvioivan kävelyn voi toteuttaa hyödyntäen asunympäristön turvallisuuden tarkastuslistaa. Tarkistuslistassa on ohjeet kävelyn järjestäjälle ja kysymyksiä osallistujien vastattavaksi.