7.10.2019  Klo 10:00

Dagis besöker Pörtom servicecenter

Dagisbarnen kommer på besök till Pörtom servicecenter

7.10.2019  Klo 10:00

Centrumvägen 13

Pörtom servicecenter

tiina.rajala |at| narpes.fi

Närpes