Janakkala / Ikääntyneiden palvelut/ sosiaali- ja terveystoimi / Eija Lähde