Ohjeita ulkoiluun

Lähiympäristö on useimmiten loistava ulkoilupaikka. Voitte tehdä yhdessä korttelikierroksen, puistolenkin, kauppakierroksen, kulttuurikävelyn tai pistäytyä lähimetsässä. Ihaninta on liikkua raittiissa ilmassa, nauttia syyssateesta tai pikku pakkasesta, turvallisessa seurassa.

Katso Turvallisen ulkoilun ABC ohje ikäihmiselle

  • Sovi yhdessä vanhuksen kanssa ulkoilusta.
  • Kysy iäkkäältä hänen mielipaikkojaan ja omia toiveitaan ulkoilulle.
  • Kartoita sopivia ulkoilureittejä, huomioi esteettömyys, turvallisuus ja levähdyspaikkojen sijainti myös apuvälineellä liikkuvalle.

Huolehdi, että iäkkäällä on

  • sopivat, lämpimät ulkoiluvaatteet
  • tukevat jalkineet, joissa on tarvittaessa liukuesteet
  • tarvittaessa jääpiikit kepissä ja kyynärsauvoissa

Voit kysellä liukuesteitä ja jääpiikkejä suutarilta tai kuntasi apuvälinelainaamosta.

Varmista myös,

  • mikä on iäkkään yleiskunto ja ”päivän kunto”
  • että tarvittavat lääkkeet ovat mukana
  • että kännykkä on mukana yllättävien tilanteiden varalta

Vapaaehtoisen vastuu on ennen kaikkea tavallisen ihmisen vastuuta lähimmäisestä.

Lue lisää vapaaehtoistyön periaatteista (ikainstituutti.fi).

Iloista matkaa!

Lisää tietoa iäkkäiden ulkoilusta ja sen järjestämisestä osoitteesta www.voimaavanhuuteen.fi