Ställ upp som utekompis

Utevistelse utvecklar balansen, skärper minnet och piggar upp. Äldre människor vill komma ut och sköta sina ärenden, de vill vara delaktiga och träffa andra människor. Alltför många äldre kan eller vågar inte gå ut ensamma. Det behövs utekompisar till hjälp.

Kom med du också!

  • Kom överens om att gå ut med någon närstående eller granne
  • Ställ dig till förfogande som promenadsällskap för ett servicehem eller en servicecentral
  • Delta i utekompiskurser som kommunens idrottsväsen, frivilligcentral eller någon annan sektor ordnar
  • Fråga din lokala friluftskoordinator om mer information om möjligheter till volontärarbete