Friluftsdag för äldre

Nationell friluftsdag för äldre 6.10.2022

Kampanjen kulminerar i Nationella friluftsdagen för äldre som firas årligen under äldreveckan. Vi vill uppmuntra organisationer, kommunala idrottsväsende, servicehem och andra sammanslutningar att erbjuda äldre trygg utomhussälskap.

Behöver du idéer?

  • Gemensamma naturutflykter ökar kunskapen om växter och djur och har en rogivande effekt
  • Kulturpromenader breddar kännedomen om bostadsområdet
  • Traditionella lekar och gårdsspel utmanar till lekfull tävlan
  • Motionsparkernas redskap får dig att svettas
  • Unga promenadvänner gläder invånarna på servicehemmet

Du kan också bekanta dig med Äldreinstitutets material om utemotion som fritt får laddas ned.

Friluftsdagen för äldre har tidigare haft som tema motionsevenemang i motionsparkerna, naturstigar, motionskontroller, parkgymnastik och bänklekar.