Anvisningar om utevistelse

Näromgivningen är i allmänhet alldeles utmärkt för utevistelse. Ni kan ta ett varv runt kvarteret, en länk i parken, en shoppingrunda eller en kulturpromenad. Skönast är det att röra sig ute i friska luften, njuta av höstregnet eller av litet vinterkyla, i tryggt sällskap.

ABC för ett tryggt friluftsliv för äldre

  • Kom överens med de äldre om att ni ska gå ut.
  • Fråga dem vilka ställen de tycker om och vart de har lust att gå.
  • Kolla upp lämpliga friluftsleder, beakta tillgängligheten, säkerheten och lämpliga pausplatser också för sådana som rör sig med hjälpmedel.

Se till att de äldre har

  • lämpliga och varma friluftskläder
  • stadiga skodon, vid behov med halkskydd
  • vid behov isdubbar på käpp och kryckor

Halkskydd och isdubbar kan man fråga efter hos skomakaren eller kommunens hjälpmedelsutlåning.

Kolla också upp

  • de äldres allmänkondition och läget just den aktuella dagen
  • att nödvändiga mediciner är med
  • att ni har mobiltelefon med, för oväntade situationer

Frivilligas ansvar är framför allt en vanlig människas ansvar för sin nästa.

Läs mera om principerna för frivilligarbete i Promenadkompis för äldre -handboken

 

Ut och njut!

Mera information om att gå ut med äldre och hur man ordnar det finns på adressen www.voimaavanhuuteen.fi/sv/motion-utomhus/