Friluftsdag för äldre

Nationell friluftsdag för äldre 11.10.2018

Kampanjen kulminerar i Nationella friluftsdagen för äldre som firas årligen under äldreveckan. Vi vill uppmuntra organisationer, daghem, skolor, servicehem och andra sammanslutningar att ordna gemensamma uteträffar mellan generationerna.

Planera enkelt och ordna fördomsfritt tillställningar som ökar samvaron mellan olika generationer, förståelsen för det som är annorlunda och gemenskapen i bostadsområdet. Konceptet har tagits fram i samarbete med programmen Emma & Elias, Livfullt liv, Skolan i rörelse och Kraft i åren.

Behöver du idéer?

  • Gemensamma naturutflykter ökar kunskapen om växter och djur och har en rogivande effekt
  • Kulturpromenader breddar kännedomen om bostadsområdet
  • Traditionella lekar och gårdsspel utmanar till lekfull tävlan
  • Motionsparkernas redskap får dig att svettas
  • Unga promenadvänner gläder invånarna på servicehemmet

Flera idéer om hur du kan planera träffar mellan generationerna hittar du på www.ilmanikärajaa.fi (tillsammans utan åldersgräns)

Du kan också bekanta dig med Äldreinstitutets material om utemotion som fritt får laddas ned.

Friluftsdagen för äldre har tidigare haft som tema motionsevenemang i motionsparkerna, naturstigar, motionskontroller, parkgymnastik och bänklekar.

Anmäl och kolla upp evenemang